دیـن

ســـــــقای حســـــــــین سیــــــد و ســـــالــــار نیــــــــــــامد...

ســـــــقای حســـــــــین سیــــــد و ســـــالــــار نیــــــــــــامد... 1395/07/20

سه روز بود که دشمن اجازه نداده بود یاری از امام، سینه‌اش را خنک کند و اکنون او پا بر دریایی از آب گذاشته بود. آتشی در دل عباس شعله ور بود که با دیدن آب شعله‌ورتر شد. دستش را در حریر خنک آب فرود برد. خنکای آن قلبش را سوزاند. امام تشنه بود و کودکان بیتاب.

سلام بر محرم

سلام بر محرم

روزها همچنان از پی هم می‌گذرند و دوباره محرم با آن حال و هوای سحرانگیزش از راه م ..

1395/07/13

فرهنگ

زندگی

جامعه