دیـن

آیا القاى یک جانبه پیمان صحیح است؟

آیا القاى یک جانبه پیمان صحیح است؟ 1397/06/26

مى دانیم در اسلام مخصوصا اهمیت فوق العاده اى به مسئله وفاى به عهد و پایبند بودن به پیمان‌ها حتى در برابر کافران و دشمنان داده شده است.

فرهنگ

زندگی

جامعه