دیـن

وسواس خنّاس چیست؟

وسواس خنّاس چیست؟

بگو من از شر وسوسه گر شیطان صفتى كه از نام خدا مى گریزد و پنهان مى گردد به خدا پ ..

1393/07/17

فرهنگ

گنبد علویان، شاهکار گچ بری و آجر کاری

گنبد علویان، شاهکار گچ بری و آجر کاری 1393/07/17

گنبد علويان‌ در استان‌ همدان‌ از لحاظ‌ هنر گچ‌بري‌ و آجركاري‌ از آثار ارزشمند و كم‌نظير سده‌هاي‌ مياني‌ دوره‌ي‌ اسلامي‌قرن‌هاي‌ ششم‌ و هفتم‌ به‌شمار مي‌رود.

زندگی

جامعه