دیـن

گام به گام تا سبک زندگی مهدوی

گام به گام تا سبک زندگی مهدوی 1395/04/24

در باور ما شیعیان هر دوره ای برای حرکت مستمر انسان تا بی نهایت، شاخصی قرار داده شده که "امام و حجت" خداوند بر مردم است،...

فرهنگ

زندگی

جامعه

نقش خانواده در پیشگیری از اعتیاد

نقش خانواده در پیشگیری از اعتیاد 1395/04/24

در هر خانواده شرایط و ویژگی‌هایی وجود دارد که می‌تواند کودکان و نوجوانان را به مصرف مواد مخدر تشویق کند یا آنها را از خطر سوءمصرف مواد دور نماید.