دیـن

تفسیر حروف مقطعه در سوره یس

تفسیر حروف مقطعه در سوره یس 1396/04/18

در تفسیر این حروف آرای مختلفی گفته شده است که رأی درست تر این است که این حروف رمزند و پیامبر و اولیا از آن مطلع اند.

رشوه ممنوع!

رشوه ممنوع!

در جامعه منتظر، کم فروشی، غش در معامله، اختلاس و کلاهبرداری، زد و بند اقتصادی، ا ..

1396/03/02

فرهنگ

احسان و نیکوکاری

احسان و نیکوکاری

تو هرگز رسیدی به فریاد کس که می خواهی امروز فریادرس؟ که بر جان ریشت نهد مرهمی؟ ..

1395/12/21

زندگی

جامعه

واکاوی اقتصاد جُرم

واکاوی اقتصاد جُرم 1396/04/18

عنوان "اقتصاد جرم" از سوی اقتصاددانان مطرح شده و به فعالیت‌های مجرمانه به‌ مثابه نوعی فعالیت اقتصادی می پردازد و معتقد است باید مجرمان همانند فعالان سایر حوزه اقتصادی، اشخاصی در نظر گرفته شوند.