دیـن

برای ظهور دعا کنیم

برای ظهور دعا کنیم

آیت‌الله بهجت: دعا در امر تعجیل فرج آن حضرت موثر است، اما نه لقلقه زبان و یا این ..

1396/10/26

فرهنگ

خاطرات رهبری از شهید نواب صفوی

خاطرات رهبری از شهید نواب صفوی 1396/10/28

واب یك سفر آمد مشهد . برای اولین بار نواب را آنجا شناختیم و فكر می كنم كه سال 31 یا 32 بود . ما شنیدیم كه نواب صفوی و فداییان اسلام آمده اند مشهد و در مهدیه عابدزاده از آنان دعوت كرده بودند..

زندگی

چرا همیشه مضطرب هستید؟

چرا همیشه مضطرب هستید؟ 1396/10/29

آیا هر روز بدون دلیل به خاطر موضوعات مختلف دچار نگرانی شدید، احساس اضطراب و پریشانی می‌شوید؟

جامعه