دیـن

زندگینامه حضرت زینب (س)

زندگینامه حضرت زینب (س) 1397/10/21

دومین فرزند امیر المومنین (ع) مانند دیگر فرزندان ایشان، ادامه دهنده راه پدر برای معرفی اسلام بود.

فرهنگ

«نقش فرقه بهائیت در ترویج بی حجابی»

«نقش فرقه بهائیت در ترویج بی حجابی» 1397/10/24

موسی فقیه حقانی، معاون پژوهشی موسسه مطالعات تاریخ ایران درباره پروژه کشف حجاب و فرمان رضاخان در سال 1314 گفت: پروژه کشف حجاب چیزی بود که غرب در ایران و کشورهای اسلامی به دنبال اجرای آن بود.

زندگی

جامعه