دیـن

چرا برای نماز صبح خواب میمانیم؟

چرا برای نماز صبح خواب میمانیم؟ 1396/07/30

یکی از شکایتهایی که برخی افراد از خود دارند این است که چرا برای نماز صبح از خواب بیدار نمیماند و یا اصلاً به نماز اهمیت نمیدهد و به عبارت دیگر در دین سستی میکند

فرهنگ

اشعار حافظ در رهگذر تاریخ

اشعار حافظ در رهگذر تاریخ 1396/07/24

در کنار شور و شعور عارفانه خاصی که در میان ابیات حافظ شیرازی موج می‌‌زند ردپای زمانه‌ای که این شاعر در آن زیسته است به وضوح آشکار است.

قریبِ غریب منتشر شد

قریبِ غریب منتشر شد

این کتاب ٢١٥ صفحه‌ای که اولین تالیف مقصود قاسمی کارشناس اداره کل فرهنگ و ارشاد ا ..

1396/07/24

زندگی

سکوت مردان را نشکنید!

سکوت مردان را نشکنید! 1396/08/01

گاهی سکوت برای مردان لازم است و در این شرایط خانم ها نباید این عمل را دلیلی بر بی توجهی همسرشان نسبت به خود بدانند

بیماری اوتیسم چیست؟

بیماری اوتیسم چیست؟

اوتیسم، یک اختلال رشد است که در سه سال اول زندگی ظاهر می گردد. این بیماری با ت ..

1396/08/01

جامعه