دیـن

روش حفظ قرآن

روش حفظ قرآن

در این مقاله، نگاهی گذرا به مراحل حفظ، عوامل مؤثر در حفظ و راههای تصحیح محفوظات ..

1396/09/22

فرهنگ

زندگی

 با مردان عصبی اینگونه رفتار کنید!!

 با مردان عصبی اینگونه رفتار کنید!! 1396/09/24

کنار آمدن با همسر عصبی شاید برای خانم ها یکی از مشکلات زندگی زناشویی باشد. اما نگران نباشید در این مقاله چند راه برای آرام کردن مردان عصبانی را به شما می گوییم.

جامعه