دیـن

فرهنگ

زندگی

جامعه

تولید ملی، از اقناع فرهنگی تا سیاست‌گذاری صحیح صنعتی

تولید ملی، از اقناع فرهنگی تا سیاست‌گذاری صحیح صنعتی 1396/11/23

حمایت بی‌ضابطه، غیرهدفمند و غیرمدت‌دار همان‌قدر که به اعتماد عمومی و قضاوت آن‌ها در مورد تولید ملی ضربه می‌زند، باعث پایین آمدن بهره‌وری نیز می‌شود و صنایعی که می‌توانستند لوکوموتیو اقتصاد برای حرکت بالنده و توأم با رشد پایدار باشند را تبدیل به «سربار صنعت» می‌‌کند.