ایام عید ، مهمانی ها و ضیافت ها از نگاه معصومین (ع) کلام بزرگان

ایام عید ، مهمانی ها و ضیافت ها از نگاه معصومین (ع)

قال الإمام الصادق – علیه السلام – : المکارم عشرة، فإن استطعت أن تکون فیک فلتکن: … إقراء الضیف.
امام صادق – علیه السلام – فرمودند: مکارم (اخلاق) ده تاست، اگر توانی آن ها را داشته باشی، چنان باش: (یکی از آنها) مهمان نوازی است.))الخصال، ص ۴۳۱، ح ۱۱((
قال الإمام علی – علیه السلام – : من آتاه الله مالاً فلیَصل به القَرابة و لیُحسن منه الضیافة.
امام علی – علیه السلام – فرمودند: هر که خداوند به او ثروتی دهد، باید با آن به خویشانش رسیدگی کرده و مهمانداری نماید. ((نهج البلاغه، خطبه ۱۴۱))
قال الإمام علی – علیه السلام – (لعلاء بن زیاد، لما رأی سعة داره): ما کنت تصنع بسعة هذه الدار فی الدنیا و أنت إلیها فی الآخرة کنت أحوج؟ و بلی إن شئت … .
امام علی – علیه السلام – (وقتی خانه وسیع علاء بن زیاد را دید به او) فرمودند: این خانه وسیع در دنیا به چه کار تو می آید، وقتی در آخرت به آن محتاج تری؟ آری، اگر بخواهی می توانی به وسیله چنین خانه ای به آخرت دست یابی به شرط آن که در این خانه از میهمان پذیرایی کنی، به خویشاوندانت رسیدگی کنی و حقوق آن را بگذاری، در این صورت به وسیله این خانه به آخرت دست یافته ای. ))نهج البلاغه، خطبه ۲۰۹((
قال الإمام علی – علیه السلام – (لما رئی حزینا فسئل عن علته): لسبع أتت لم یضف إلینا ضیف.
روزی امام علی – علیه السلام – را غمگین یافتند، از سبب ناراحتی ایشان پرسیدند، حضرت فرمودند: هفت روز است که مهمانی بر ما وارد نشده است. ((بحار الانوار، ج ۴۱، ص ۲۸))
قال الإمام علی – علیه السلام – (مما کتب إلی ابن حنیف عامله علی البصرة): یابن حنیف! فقد بلغنی أن رجلا من فتیة أهل البصرة دعاک إلی مأدبة، … .
امام علی – علیه السلام – در نامه ای به ابن حنیف، کارگزار خود در بصره، چنین نوشت: ای پسر حنیف! به من خبر رسیده که مردی از جوانان بصره تو را به میهمانی دعوت کرده و تو با شتاب به آن مجلس رفته ای و خوراک های رنگارنگ و کاسه های بزرگ نوشیدنی در برابرت نهاده اند. گمان نمی کردم تو به میهمانی جماعتی روی که نیازمندان آن ها رانده شده اند و توانگرانشان دعوت شده. ((نهج البلاغه، نامه ۴۵))
قال الإمام الصادق – علیه السلام – : من الحقوق الواجبات للمؤمن علی المؤمن أن یجیب دعوته.
امام صادق – علیه السلام – فرمودند: یکی از حقوق واجب مؤمن بر مؤمن، این است که دعوت او را بپذیرد. ((المحاسن، ج ۲، ص ۱۸۰))
قال الإمام علی – علیه السلام – : لذة الکرام فی الإطعام، و لذة اللئام فی الطعام.
امام علی – علیه السلام – فرمودند: لذت کریمان، در خوراندن است و لذت لئیمان (انسان های پست)، در خوردن.
((غرر الحکم، ح ۷۶۳۸))
قال الإمام الصادق – علیه السلام – : هلک لامرئ احتقر لأخیه ما حضره، هلک لامرئ احتقر من أخیه ما قدم إلیه.
امام صادق – علیه السلام – فرمودند: هلاک باد مردی که آن چه را پیش برادرش می گذارد، ناچیز شمارد و هلاک باد مردی که آن چه را برادرش جلو او می گذارد، ناچیز شمارد. ((المحاسن، ج ۲، ص ۱۸۶))
قال الإمام الرضا – علیه السلام – : دعا رجل أمیر المؤمنین – علیه السلام – فقال له: قد أجبتک علی أن تضمن لی ثلاث خصال، قال: وما هی یا أمیر المؤمنین؟ … .
امام رضا – علیه السلام – فرمودند: مردی امیرالمؤمنین – علیه السلام – را به میهمانی دعوت کرد. حضرت علی – علیه السلام – فرمودند: می پذیرم به شرط این که سه قول به من بدهی. آن شخص پرسید آن هاچیستند؟ حضرت فرمودند: از بیرون چیزی برای من تهیه نکنی، حاضری خانه ات را از من دریغ نکنی و به زن و فرزندانت اجحاف ننمایی. مرد گفت هر چه شما بفرمایید. پس علی بن ابی طالب – علیه السلام – دعوت او را پذیرفت.


نظرات