«دین محبت» منتشر شد کتاب و کتاب خوانی

«دین محبت» منتشر شد

در خصوص اثر جدیدش گفت: کتاب جدیدم با عنوان « دین محبت » در انتشارات آروند منتشر شد این کتابم درباره روایات و احادیثی است که از رسول اکرم ( ص ) و ائمه اطهار ( س ) درباره محبت و مهروزی بیان شده است این احادیث را از 14 معصوم در این کتاب آوردم.

وی افزود: مجموعه ای از داستان هایم را که در مجله در مکتب اسلام منتشر شده بود در قالب کتابی با عنوان پیام محبت در انتشارات مدرسه منتشر خواهم کرد.این کتاب در این انتشاراتی حروف چینی شده است و درباره احادیثی با موضوع محبت است.در کتاب هایم بیشتر مطالب دینی را به صورت داستان می آورم که همین شیوه را در کتاب پیام محبت هم استفاده کردم.

این نویسنده با اشاره به لزوم نوشتن کتاب‌هایی درباره محبت در اسلام بیان کرد: به دلیل اینکه چهره خشنی از اسلام در دنیا نمایش داده می‌شود در صورتی که اسلام دین محبت است باید تشیع را از زبان ۱۴ معصوم بیان کنیم. داستان هایم را درباره موضوعات دینی از اسفند ۱۳۴۲ تا شهریور ۹۷  را در مجله در مکتب اسلام می‌نویسم.

نظرات