شرکت در انتخابات واجب سیاسی است سیاسی

شرکت در انتخابات واجب سیاسی است

شرکت در انتخابات از نگاه فقهی و شرعی یک فریضه سیاسی - الهی و واجب عینی است و در مقابل واجب کفایی قرار دارد.


نمازیآیت الله عبدالنبی نمازی در تبلیغات انتخاباتی در شبکه استانی اصفهان، شرکت در انتخابات را یک فریضه سیاسی دانست و افزود: به طور معمول و مرسوم در نظام های سیاسی دنیا هرکس مشارکت حداکثری را به خود اختصاص داد، وی رییس پارلمان می شود که این موضوع از نظر حقوقی درست است.
وی ادامه داد: اما از نگاه فقهی و شرعی این یک فریضه سیاسی الهی و واجب عینی است و در مقابل واجب کفایی قرار دارد.
نمازی تصریح کرد: واجب کفایی به این معناست اگر عده ای در انتخابات شرکت کردند تکلیف از سایر ساقط می شود اما در واجب عینی شرعا همه باید در انتخابات شرکت کنند حتی اگر مشارکت حداکثری را داشته باشیم کسانی که در انتخابات شرکت نکرده اند، باعث خوشحالی دشمنان خواهند شد.
وی تصریح کرد: کسانی که واجد شرایط رای هستند در روز هفتم اسفندماه سال جاری با حضور حداکثری در پای صندوق های رای حاضر شوند و از امانت الهی در صحنه پاسداری کنند.
استان اصفهان دارای پنج کرسی نمایندگی در مجلس خبرگان رهبری است.

نظرات