راهپیمایی 22 بهمن در همدان+گزارش تصویری سیاسی

راهپیمایی 22 بهمن در همدان+گزارش تصویری

راهپیمایان با بصیرت 22 بهمن در همدان اقتدار نظام مقدس جمهوریی اسلامی ایران را به نمایش گذاشتند

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از همدان؛ مردم دارالمومنین استان همدان با حضور پرشور در راهپیمایی22 بهمن بار دیگر حماسه ای ماندگار  درتاریخ انقلاب اسلامی ثبت کردند

راهپیمایی 22 بهمن در همدان به روایت تصویر(2 )

راهپیمایی 22 بهمن در همدان به روایت تصویر(2 )

راهپیمایی 22 بهمن در همدان به روایت تصویر(2 )

راهپیمایی 22 بهمن در همدان به روایت تصویر(2 )

راهپیمایی 22 بهمن در همدان به روایت تصویر(2 )

راهپیمایی 22 بهمن در همدان به روایت تصویر(2 )

راهپیمایی 22 بهمن در همدان به روایت تصویر(2 )

راهپیمایی 22 بهمن در همدان به روایت تصویر(2 )

راهپیمایی 22 بهمن در همدان به روایت تصویر(2 )
راهپیمایی 22 بهمن در همدان به روایت تصویر(2 )

راهپیمایی 22 بهمن در همدان به روایت تصویر(2 )

راهپیمایی 22 بهمن در همدان به روایت تصویر(2 )

راهپیمایی 22 بهمن در همدان به روایت تصویر(2 )

راهپیمایی 22 بهمن در همدان به روایت تصویر(2 )

راهپیمایی 22 بهمن در همدان به روایت تصویر(2 )

راهپیمایی 22 بهمن در همدان به روایت تصویر(2 )

راهپیمایی 22 بهمن در همدان به روایت تصویر(2 )

راهپیمایی 22 بهمن در همدان به روایت تصویر(2 )

نظرات