عروسیمان رنگ و بوی خاصی داشت فرهنگ

عروسیمان رنگ و بوی خاصی داشت

مسئول تالار به اقا مرتضی گفت : عروسی مذهبی در این تالار زیاد برگزار شده اما عروسی شما خیلی متفاوت بود .... برگه هایی را که در آن آحادیث و جملات بزرگان نوشته بودیم ...بین مهمانها توزیع کردیم و جالب آنکه عده ای به ما گفتند آن جملات راه زندگیمان را عوض کرد !

برای ما خیلی جالب بود که تاثیر یک کلام معصوم در مکانی به نام تالار عروسی تاثیرگذار باشد ....


راوی : همسر شهید

شهید مرتضی زارع

نظرات