تپه عباس آباد همدان

16
تپه عباس آباد همدان

تپه عباس آباد، در انتهای خیابان مهدیه و مشرف به میدان قائم قرار دارد. این تپه به دلیل مشرف بودن به شهر همدان، همواره از موقعیت ویژه ای برخوردار بوده است. از جمله در گذشته هر گاه حاکمی تغییر می کرده، در بالای آن ساز و طبل و کوس نوبتی نواخته می شده و به همین جهت به "تپه نقاره خانه" نیز معروف بوده است

نظر شما در مورد تصویر چیست؟

تعداد کل نظرها 0

مشاهده نظزات بیشتر...