روز مقاومت

16
روز مقاومت

سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر را به نام روز مقاومت، ایثار و پیروزی نامگذاری کرده اند که برای این مناسبت تصویری طراحی کردیم که خدمت شما تقدیم می کنم.

نظر شما در مورد تصویر چیست؟

تعداد کل نظرها 0

مشاهده نظزات بیشتر...