آرشیو گروه سیاسی

اراده محکم و استوار جوانان انقلابی و جهادی، موتور محرک گام دوم انقلاب سیاسی

در گام دوم انقلاب، رسالت  اساسی نظام و مردم ایران اسلامی، خودسازی، تشکیل دولت اسلامی، جامعه پردازی و تمدن سازی برای زمینه سازی ظهور حضرت ولیعصر(عج) است. در گام دوم انقلاب، رسالت اساسی نظام و مردم ایران اسلامی، خودسازی، تشکیل دولت اسلامی، جامعه پردازی و تمدن سازی برای زمینه سازی ظهور حضرت ولیعصر(عج) است.

ادامه مطلب را بخوانید