آرشیو گروه سینما و تلویزیون
روایتی منقاوت از زندگی نامه مردی به نام شهید سید مرتضی آوینی سینما و تلویزیون

این روزها در سطح شهر و رسانه ها تصویر مردی را میبینیم که شاید آشنایی کافی با آثار و زندگی وی نداشته باشیم. مرور کوتاهی بر زندگی شهید آوینی شاید درس و تلنگری برای این روزهای همه ما باشد.. این روزها در سطح شهر و رسانه ها تصویر مردی را میبینیم که شاید آشنایی کافی با آثار و زندگی وی نداشته باشیم. مرور کوتاهی بر زندگی شهید آوینی شاید درس و تلنگری برای این روزهای همه ما باشد..

ادامه مطلب را بخوانید