آرشیو گروه بهداشت و سلامتی

10 ذلیل برای نخوردن شکر! بهداشت و سلامتی

شکری که ما اکنون مصرف می‌کنیم ماده‌ی تصفیه‌شده‌ای است که در کارخانه تمام ویتامین‌ها، پروتئین و آنزیم‌های آن جدا می‌شود و به‌صورت ماده‌ی غلیظ پودری درمی‌آید که مصرف آن نه تنها سودی ندارد بلکه مضر هم خواهد بود. شکری که ما اکنون مصرف می‌کنیم ماده‌ی تصفیه‌شده‌ای است که در کارخانه تمام ویتامین‌ها، پروتئین و آنزیم‌های آن جدا می‌شود و به‌صورت ماده‌ی غلیظ پودری درمی‌آید که مصرف آن نه تنها سودی ندارد بلکه مضر هم خواهد بود.

ادامه مطلب را بخوانید
یک بیماری مهلک و خطرناک ! بهداشت و سلامتی

بدون هيچ مقدمه اي خواهش مي کنم اين بيماري مهلک رو جدي بگيرين و اين مطلب رو تا انتها بخونين. چرا که متاسفانه اين بيماري تاکنون تلفات فراواني داشته و تاسف بارتر اينکه رسانه ها اونطور که بايد به اون نپرداختن.. بدون هيچ مقدمه اي خواهش مي کنم اين بيماري مهلک رو جدي بگيرين و اين مطلب رو تا انتها بخونين. چرا که متاسفانه اين بيماري تاکنون تلفات فراواني داشته و تاسف بارتر اينکه رسانه ها اونطور که بايد به اون نپرداختن..

ادامه مطلب را بخوانید