آرشیو گروه دین
آموزه‌ها و الگوهای رفتاری حضرت فاطمه(س) / نکوهش خواص در خطبه فدکیه حضرت زهرا(س) سیره معصومین

اگر اندیشه عدالت صحابه و حجیت و اجماع اهل حل و عقد تثبیت می‌شد، اثبات حقانیت علی(ع) و عدم مشروعیت خلفای مستقر بسیار دشوار بود.بنابراین مبارزه سیاسی حضرت در موضوع خواص توانست حقانیت امام را روشن سازد. اگر اندیشه عدالت صحابه و حجیت و اجماع اهل حل و عقد تثبیت می‌شد، اثبات حقانیت علی(ع) و عدم مشروعیت خلفای مستقر بسیار دشوار بود.بنابراین مبارزه سیاسی حضرت در موضوع خواص توانست حقانیت امام را روشن سازد.

ادامه مطلب را بخوانید


میلاد حضرت زینب (س) و روز پرستار دین

میلاد شخصیت بزرگی را در پیش رو داریم که وجودش در تاریخ، به زن بودن «معنا» بخشید. زنی که تجسمی از شجاعت و صبر بود و معلمی برای پاکدامنی . به دنیا آمده بود تا صبر را شرمنده کند؛ زینب(س)، این اسطوره تاریخ را می گویم.
میلاد شخصیت بزرگی را در پیش رو داریم که وجودش در تاریخ، به زن بودن «معنا» بخشید. زنی که تجسمی از شجاعت و صبر بود و معلمی برای پاکدامنی . به دنیا آمده بود تا صبر را شرمنده کند؛ زینب(س)، این اسطوره تاریخ را می گویم.

ادامه مطلب را بخوانید