آرشیو گروه اعتقاداتسال روز شهادت سید شهیدان انقلاب آیت الله دکتر بهشتی و 72 تن از یارانش اعتقادات

شهید بهشتی در اصفهان متولد شد. در سال 1321 وارد حوزه علمیه شد. در فاصله سال‏های 1335 تا 1338، دوره دکترای فلسفه الهیات را گذراند. در آذرماه 1357 به فرمان امام خمینی ‏ شورای انقلاب را تشکیل داد و در تدوین قانون اساسی نقش داشت. شهید بهشتی در اصفهان متولد شد. در سال 1321 وارد حوزه علمیه شد. در فاصله سال‏های 1335 تا 1338، دوره دکترای فلسفه الهیات را گذراند. در آذرماه 1357 به فرمان امام خمینی ‏ شورای انقلاب را تشکیل داد و در تدوین قانون اساسی نقش داشت.

ادامه مطلب را بخوانید


توجه به فطرت پاک کودکان / روزه گرفتن فرزندان اعتقادات

کودکان به دليل فطرت پاک و روح لطيفشان خيلي بيشتر از بزرگسالان تحت تأثير محيط قرار مي گيرند، به همين دليل حضور در محافل و مجالس معنوي فرصت بسيار خوبي براي بالابردن آمادگي قلبي کودکان براي پايبندي به آموزه هاي ديني است کودکان به دليل فطرت پاک و روح لطيفشان خيلي بيشتر از بزرگسالان تحت تأثير محيط قرار مي گيرند، به همين دليل حضور در محافل و مجالس معنوي فرصت بسيار خوبي براي بالابردن آمادگي قلبي کودکان براي پايبندي به آموزه هاي ديني است

ادامه مطلب را بخوانید