جدیدترین ویدیوها

پشت صحنه دعوایی ساختگی برای بازی با ذهن مخاطب

0 1585 10

وقتی هنرمندان ما رفتارهایی غیر متعارف دارند و سپس برای آب ریخته حتی دعوایی ساختگی بازی می کنند.. حال این سوال پیش می آید که احترام به مخاطب ایرانی کجای این ماجراست !